ОСТАННІЙ ПОДКАСТ
Підписуйся на найнауковішу розсилку!
І отримуй щотижневі новини науки і технологій

  Ми під'їдаємо крихти cookies за вами. Навіщо це нам?

  Читати

  Пардон за відволікалочку. Допоможи Куншт бути незалежним!

  Пардон за відволікалочку. Допоможи Куншт бути незалежним!

  Повідомлення успішно надіслано

  Для пошуку
  введіть назву запису
  Суспільство — 28.04.19
  ТЕКСТ: Андрій Пелюхівський
  Фото: Shutterstock
  Ми любимо тексти без помилок. Якщо ви все ж таки щось знайшли, виділіть фрагмент і натисніть
  Ctrl+Enter.
  Як представники різних релігій трактують Теорію Великого вибуху?

  Сьогодні більшість релігій не може залишатись осторонь від обговорення основних наукових гіпотез. Ба більше, чільні представники релігій повинні чітко формулювати позицію щодо ідей, які перетворюються на парадигми. Як представники різних релігій трактують сьогодні Теорію Великого вибуху?

  Майже всі релігії опираються на власний канон стародавніх текстів як на інструкцію не лише для поведінки у повсякденному житті, але й для пояснення світу в історичному, філософському та космологічному аспектах. Звісно, ці тексти не оперують науковою термінологією нашого часу, їх словник – метафори та конструкції, яким досить складно знайти сучасний еквівалент. Часто перепоною в пошуках такої відповідності стає переклад або можливість різного потрактування. Так чи інакше, загальна концепція виникнення Всесвіту, зокрема послідовність розгортання подій в перші моменти його існування, навіть за туманом метафор та наявності різних тлумачень, може бути окреслена в рамках кожної релігії. Порівняння цієї концепції зі сценарієм, що пропонує Теорія Великого вибуху, і лежить в основі її прийняття або відхилення тією чи іншою з них.

  Цікавим є те, що думки на вищевказану тему контрастують між собою. Частина теїстичних конфесій відхиляє теорію з тієї причини, що Бог творить ex nihilo (з нічого) і є сутністю, яка лежить в основі видимого та невидимого і не тотожна їм; інша розглядає Великий вибух як свого роду «обгортку» для процесу творення. Що ж до нетеїстичних традицій, то вони зазвичай допускають можливість такого явища в нескінченному в усіх планах Всесвіті, що не має творця є простором, відкритим для реалізації будь-якої потенції.

  Викладач КПБА, кандидат богослов’я, доцент, протоієрей Володимир Сміх

  Церква як релігія не знаходиться в опозиції до науки. Вона сама володіє необхідними ознаками науки і має власний предмет дослідження. Церква, як і наука, пропонує перевіряти. Віра рівноцінно включає в себе не лише визнання, але й перевірку.

  Що стосується Теорії Великого вибуху, то особисто мені не вдалося знайти офіційної позиції Православної церкви – рішень Синоду або Собору – відносно цієї гіпотези. Проте як людина віруюча, я можу розмірковувати на цю тему. Адже Церква вітає приватні апологетичні богословські думки і завжди готова до діалогу.

  Згідно з визначенням, теорію можна віднести до розряду наукових, якщо вона підтверджується подіями або процесами. Стівен Гокінг, один з головних прибічників Теорії Великого вибуху, говорить, що це лише модель Всесвіту або її частини, яка існує винятково в нашій свідомості та не має жодної іншої реальності. Це інтелектуальна конструкція, що не має онтологічного статусу. Сам Гокінг говорить: «Я не вимагаю, щоб теорія відповідала реальності, тому що я не знаю, що це таке». 

  Теорія Великого вибуху виявляє риси дуалізму між емпіричним (видимим) і умоглядним (невидимим) Всесвітом і, як будь-яка теорія, намагається цей дуалізм подолати. Богослов’я долає його, вказуючи на присутність іншого виміру, тобто інакшості до дуалістичного Всесвіту. Ми виходимо з того, що видиме і невидиме – тварне, а інакшість вказує на Бога, який є основою і того, і іншого. 

  Намагаючись віднайти першопричину, Гокінг виводить час за межі реальності, створюючи нову категорію – позачасовий (трансцендентний) час. Модель Гокінга – це деконструкція часу, мета якої – вивести змінну часу з рівняння походження Всесвіту. Проте це лише новий рівень абстракції. Теорія Великого вибуху приймає невидиму стадію розвитку Всесвіту за початок, але, по суті, вона не може бути початком, адже це лише умоглядна сфера створеного Богом світу.

  З християнської точки зору ця теорія не співпадає з Біблією у причиново-наслідкових зв’язках, але це дуже добре, що науковці намагаються, залучивши науковий апарат, дістатись до вихідних положень. Теорія Великого вибуху описує сценарій процесів у тварному Всесвіті через закони фізики і математики, не вказуючи на першопричину, проте демонструючи координацію між видимим і невидимим.

  У моделі Великого вибуху, з богословської точки зору, можна бачити спробу описати діафору між уявним і видимим Всесвітами зсередини емпіричного світу.

  Його Святість Папа Римський Франциск, голова Католицької Церкви

  Ставлення Католицької Церкви до Теорії Великого вибуху востаннє було висловлено в 2014 році Понтифіком Франциском. У своїй промові до Папської Академії наук він підтримав лінію, започатковану Пієм XII і продовжену Іваном Павлом II: вони публічно висловлювали своє лояльне ставлення до цієї наукової гіпотези.

  «Коли ми читаємо про творення в Книзі Буття, то опиняємось перед спокусою уявити Господа чарівником із паличкою, що може створити будь-що. Але це не так. Він створив людських істот і дозволив їм розвиватись згідно з внутрішніми законами, за якими кожен має змогу реалізуватись. Великий Вибух, який сьогодні ми приймаємо за початок всього сущого, не суперечить участі божественного творця, а скоріше потребує її».

  Потрібно підкреслити, що Католицька церква, яка в певні проміжки свого існування була взірцем консерватизму, сьогодні демонструє доволі неупереджене ставлення до сучасної наукової думки і часто першою підтримує нові парадигми.

  Так, згаданий вище папа Пій XII ще в 1951 році (минуло лише три роки після публікації роботи Георгія Гамова про «гарячий Всесвіт») у своїй промові до кардиналів та членів Папської Академії наук опирався на новітні відкриття у фізиці і космології, зокрема й на Теорію Великого вибуху.

  Голова Духовного управління мусульман України, муфтій України шейх Ахмед Тамім

  Іслам заохочує розвиток корисних наук, а серед вчених минулого і сьогодення багато мусульман. При цьому будь-яку інформацію ми перевіряємо на відповідність написаному в КураніКуран – арабська назва Корану, словам пророка або, якщо ці джерела не дають прямої відповіді на питання, що цікавить, тоді звертаємося до іджми (одностайний висновок найавторитетніших теологів ісламу), адже пророк Мухаммад говорив, що його громада не об’єднається в омані.

  Нам відомо про те, як був створений Всесвіт. Ми знаємо, як це відбувалося, із Божого Одкровення (Курану) та хадисів пророка. В Курані сказано про багато речей, які наука відкриває лише сьогодні. В ньому ж сказано, що першим творінням була вода, а все інше створено з неї.

  Іншими джерелами знань можуть бути органи чуття або роздуми. Останні можуть привести до декількох різновидів висновків: про те, існування чого є обов’язковим, про те, існування чого є абсурдним, а також про те, існування чого є можливим. Теорію Великого вибуху ми відносимо до абсурдних висновків, і це легко пояснюється.

  Саме існування Всесвіту є доказом існування Творця. Адже розум не сприймає дії без того, хто діє. Наприклад, немає удару без того, хто вдарив, а будівлі – без будівельника. Всесвіт не міг з’явитися випадково, оскільки поява чогось – це переважання буття над небуттям, яке саме по собі встановитися не може, бо з точки зору розуму вони рівні і не можуть переважити одне одного без чийогось впливу. Якщо терези знаходяться в стані рівноваги, то одна шалька не переважить іншу, якщо цьому хтось не допоможе. Таким чином, абсурдно допускати перевагу буття над небуттям без Того, з чиєї Волі така перевага відбулася, тобто без Творця.

  Прихильники теорії Великого вибуху, по-перше, припускають випадковість цього явища, тобто випадковий характер перемоги буття над небуттям. По-друге, вони не можуть пояснити походження тієї первинної точки, в якій ніби був стиснутий в нескінченній щільності майбутній Всесвіт. Ця теорія має велику кількість суперечностей, і представлений приклад є лише одним із багатьох доказів її абсурдності.

  Звісно, не варто забувати, що з точки зору науки «теорія» – це сукупність висновків, отриманих на основі припущень, іншими словами – суб’єктивних думок. У разі так званої теорії Великого вибуху нікому не вдасться перевести ці припущення в розряд фактів, адже вона побудована на суперечностях та не може мати підтвердження.

  Олена Валеріївна Леонтьєва, буддолог, кандидат історичних наук, співробітник Інституту країн Сходу

  Якщо більшість релігій світу останнім часом активно цікавиться наукою, то про буддизм можна сказати і навпаки: ряд науковців – особливо фізики, нейробіологи та психологи – сьогодні часто звертаються до буддизму як до повноцінного партнера з наукових досліджень. У 1987 році інститут «Розум і життя» почав регулярно проводити конференції, в рамках яких відбувається діалог буддистів і науковців щодо актуальних проблем науки. Час від часу в таких обговореннях звертають увагу на питання космології, які не дають спокою вченним з тих пір, як з’ясувалося, що Всесвіт не є сталим. Зрозуміло, що одне з найцікавіших питань – це питання походження Всесвіту. Ще в 1997 році тема конференції згаданого вище інституту звучала як «Нова фізика та космологія». В ній взяв участь і Його Святість Далай-Лама. Однак для буддистів ці конференції радше доповнюють новими подробицями ті моделі, які були відомі їм з давніх-давен.

  Основним документом, який входить до канону тибетського буддизму і в якому йдеться про влаштування Всесвіту на космічному рівні, а також про фази його розвитку, є «Калачакра-тантра» (тантра Колеса Часу) – праця, яка почала передаватись усно близько двох з половиною тисяч років тому, а письмової форми набула лише в десятому столітті нашої ери. Ця тантра входить до вчення Ваджраяни, яке також відоме під назвою «буддизм Діамантової колісниці». Перший розділ «Калачакра-тантри» присвячено питанням космології та астрономії. 

  Якщо коротко окреслити основну концепцію, то на найвищому рівні космології (таких рівнів в «Калачакра-тантрі» описується декілька) простір може вміщувати безліч Всесвітів. Вони виникають в ньому, розширюються, а потім колапсують. Все це відбувається без кінця і краю. Кожен всесвіт зникає і з’являється за власними законами. Як саме виглядає початок, той нульовий момент, коли починається розгортання Всесвіту, «Каланчакра-тантра» відповіді не дає. Але це цілком може бути подібним на вибух. Тож з точки зору буддизму теорія Великого вибуху може відображати механізм виникнення Всесвіту. Чому б і ні?

  Коли ми читаємо про творення в Книзі Буття, то опиняємось перед спокусою уявити Господа чарівником із паличкою, що може створити будь-що. Але це не так.

  Іцхак Пінтосєвіч, ребе, дослідник Тори

  Ортодоксальний іудей у своєму житті керується тим, що вказує Тора, пророки та Писання. Це стосується і наукових питань. Іудеї мають співвідносити їх з джерелами, які вважають авторитетними. Якщо говоримо про створення Всесвіту, то про це йдеться в перших віршах книги «Берешит» (Буття), що входить в Тору: «На початку Бог створив Небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: Хай станеться світло! І сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви…». Як це може співвідноситись з теорією Великого вибуху, добре описав іудейський вчений Натан Авієзер, професор-фізик, міркуванням якого я довіряю.

  Про що говорить Натан? Він наводить думки провідних космологів і фізиків (наприклад, Стівена Хокінга та Поля Дірака), які сходяться в тому, що момент появи первинного згустка енергії, що потім вибухнув і почав розширюватись, лежить за межами відомих сьогодні законів фізики і досі не має пояснення. Натомість це пояснення в лаконічній формі наводиться в Торі: його створив Бог і він же своїм наказом ініціював його вибух.

  «Хай станеться світло» цілком може виглядати як вибух. Вся матерія та енергія, що зараз існують у Всесвіті, походять безпосередньо від цього «світла».

  Потім йдеться про те, що «Бог відділив світло від темряви». Як це розуміти?

  Згідно з теорією Великого вибуху, в перші секунди Всесвіт складався із «розжареної» плазми. Але Він не світився, тому що крізь плазму не проникають промені. Лише коли вона почала охолоджуватись і виникли атоми, електромагнітне випромінювання («світло») первинного згустка енергії «відділилось» від темного до того моменту Всесвіту і без перешкод почало свій рух у всіх напрямках. Тож написане можна трактувати як «відділення світла» від темної вогняно-плазмової суміші. П’ятнадцять мільярдів років потому ця радіація була зафіксована Пензіасом та Вільсоном, за що вони отримали Нобелівську премію.

  «Хай станеться світло» цілком може виглядати як вибух. Вся матерія та енергія, що зараз існують у Всесвіті, походять безпосередньо від цього «світла»

  Носов Станіслав Вікторович, голова уніону Церкви Адвентистів Сьомого Дня.

  Церква Адвентистів Сьомого Дня з повагою ставиться до наукових ідей та досліджень. Проте споглядаючи, як швидко змінюється наука, або навіть не наука, а наукові парадигми, що оцінюють зовнішній світ часом з абсолютно протилежних точок зору, ми розуміємо, що в серці людини, в її практичному, щоденному житті має бути більш сталий і надійний орієнтир, яким для нас є Біблія – Слово Боже. 

  У Біблії написано, що Бог творить Всесвіт з нічого. Він творить людину і усю нашу планету протягом шести буквальних днів, відпочиваючи у святий суботній день, залишений нам для довічного поклоніння. Так, це непопулярна сьогодні точка зору, але прийде час, коли ми переконаємося у вірності Божого слова.

  Теорія Великого вибуху побудована на космологічному принципі, який також має свої обмеження, проблеми, повязані з припущеннями, що завжди присутні в теоріях такого масштабу. Стівен Хокінг у своїй книзі «Коротка історія часу» (с.10), розуміючи, що чільне місце в оцінюванні наукових даних якраз займає та філософська парадигма, якої притримується людина, підкреслює: особистість може вірити у те, що Всесвіт створений Богом, або навіть в те, що Всесвіт створений Богом таким чином, що сьогодні це виглядає так, немов у сивій давнині стався Великий вибух.

  Продовжуючи його думку, слід зазначити: якщо людина відмовляється вірити в існування Бога, який брав участь у творенні життя на цій планеті в минулому, бере сьогодні і буде це робити завтра, то навіть очевидність дива у вигляді появи життя на нашій планеті не буде для неї аргументом. І навпаки, якщо людина вірить у Бога, то нові наукові відкриття будуть лише підтвержувати Його існування і вплив на життя Всесвіту. Вибір завжди за людиною: вірити або не вірити.

  Любите Куншт? Приєднуйтеся до спільноти наших друзів та підтримайте проект.

  ТЕКСТ: Андрій Пелюхівський
  Фото: Shutterstock
  Статті
  Медицина
  Невидимий ворог на нашій землі: чому варто зробити щеплення від правця

  За останні декілька місяців українці навчились остерігатись багатьох речей: ракет, мін, російської музики та ютубу, але ми все ще забуваємо про невидимого ворога у нашій землі. Неприємно познайомитись – Clostridium tetani, збудник правця.

  Промо
  Проєкт інтелект. Воєнний сезон. Епізод 5: NFT та Україна

  Чи можна написати «Проєкт інтелект» на гривні й продати за мільйони доларів як NFT?

  Людина
  Від батька до сина: що таке генеалогія і як досліджувати свій рід

  Що таке ДНК-генеалогія і як далеко кожний з нас може просунутися у вивченні свого роду?

  Наука
  Екологічно чиста отрута: уривок з книжки «Зоологічна екскурсія супермаркетом»

  Чому краще утриматися від «дикого» промислу морепродуктів, особливо у водоймах, де цвіте вода?

  Наука
  Передумови приходу диктаторів до влади: Італія, Німеччина, РФ

  Що стало передумовами приходу диктаторів до влади на прикладі фашистської Італії, нацистської Німеччини та путінської росії? Розповідає співавтор і ведучий каналу «Історія Без Міфів» Владлен Мараєв.

  Людина
  Як кожен з нас може подякувати військовим і допомогти їм з адаптацією

  Як змінюється світосприйняття військових і що ми можемо зробити, аби висловити їм вдячність і допомогти в адаптації до мирного життя?